Aktuality MOSRZ ORLOV

Pozvánka

Pre nerušený priebeh členskej schôdze sa počas nej povolenia na rybolov nebudú vydávať. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Výbor MO SRZ v Orlove.
PETROV ZDAR !!!

Rybárske doklady pre rok 2023

Pod Vianočný stromček sú už k dispozícií rybárske doklady pre rok 2023. A to ročné povolenia na kaprové, lipňové a pstruhové vody, záznam o úlovkoch, ceniny ako členske známky, nový miestny i celozväzový rybársky poriadok s popismi revírov.

Od 19. … celý článok

AKTUÁLNE

Do vašich schránok sa čochvíľa dostane nový rybársky Obežník pre rok 2023. 

Nový Miestny rybársky poriadok platný od januára 2023 obdržíte pri preberaní nových povolení pre rybolov , dokladov pre rok 2023. Výbor MO SRZ v Orlove schválil trojčlennú komisiu pre určenie … celý článok

OZNAM

Včera vo štvrtok 27. októbra 2022 sme zarybňovali. Ďakujem všetkým rybárom, ktorí pomáhali a podieľali sa na tomto zarybnení. Tiež kolektívu z Kardašova Řečice, ktorý tieto ryby niekoľko rokov chovali.

Do kaprových vôd v MO SRZ Orlove sme teda včera … celý článok

Zarybnenie – Andrejovka

Dnes štrkovisko Andrejovka bolo MsO Prešov zarybnené trojročným kaprom o hmotnosti 2 000.kg. Lov rýb je povolený.

PETROV ZDAR !!!

Zasadnutie výboru MO SRZ v Orlove

V piatok 16.9.2022 opäť zasadal výbor MO SRZ v Orlove. Na programe bolo viacero bodov. 

1.SRZ MO Orlov sa po vydanom rozhodnutí o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na katastrálnom odbore Okresného úradu Stará Ľubovňa stala väčšinovým vlastníkom  … celý článok