Členská schôdza 24. marec 2024

Z dnešnej členskej schôdze MO SRZ v Orlove – mala zdarný priebeh a vyznamenaným členom srdečne blahoželáme.

Petrov, zdar!