Category: Oznamy

Časové obmedzenie lovu

Po zarybnení boli osadené informačné tabule na štrkovisku Orlov a Ľubotín pre časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu 28 dní.

Jesenné zarybnenie

Aktuálna informácia týkajúceho sa plánovaného jesenného zarybnenia:

Už túto sobotu 31. októbra 2020 o 8. hod. ráno budeme štrkovisko Orlov zarybňovať lovným kaprom vekovej kategórie K3 o celkovej hmotnosti 5 000 kg. Potom sa presunieme na štrkovisko Andrejovka, kde bude … celý článok