Zarybnenie Andrejovky kaprom štvorročným, šťukou ročnou 2018