Pozvánka

Pre nerušený priebeh členskej schôdze sa počas nej povolenia na rybolov nebudú vydávať. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Výbor MO SRZ v Orlove.
PETROV ZDAR !!!