UŽ V UTOROK 16. 4. 2024 SA NÁM ZAČÍNA TOHTOROČNÁ PSTRUHOVÁ SEZÓNA 2024

Počasie je zatiaľ dosť teplé na dané ročné obdobie. Prichádzajúce mierne ochladenie vyhovuje s pohľadu  prepravy, zarybňovania či samotnej aklimatizácie vysadených pstruhov dúhových. Zarybňovať štrkovisko Plaveč revír 4-2721-4-1 by sme mali 12.4. 2024 (piatok) tento týždeň. Dvojročné pstruhy boli v Slovrybe na Bielom potoku už pred rokom ponechané a cilene chované na terajšie trojročné aby dosahovali nami požadovanú hmotnosť cca okolo 1 kg.  Otvorenie pstruhovej sezóny sa uskutoční tradične na štrkovisku Plaveč . V utorok skoro ráno o 5 hod 45 minúte krátkym obradom svätenia vody. Spolu so symbolickým odomykaním tohtoročnej pstruhovej sezóny. V utorok plánujeme tak ako pred rokom uvariť a doniesť rybacie halászlé. Kto bude mať chuť nech si prosím so sebou donesie misku s lyžicou. Na pstruhovom štrkovisku bude štandardne prebiehať stála kontrola výkonu rybárskeho práva členmi rybárskej stráže. Lov pstruhov v utorok začína súčasne aj na lovnom úseku potoka Ľubotínka číslo 1 revír 4-1350-4-1.

V jednom dni lovu si loviaci (od 15 rokov) môže privlastniť 4ks Pstruha dúhového alebo Sivoňa potočného. Alebo 2 ks Pstruha potočného alebo Pstruha jazerného. Denná celková hmotnosť ulovených rýb je 5 kg. Pstruh potočný, dúhový či Sivoň potočný máju zákonu mieru 27cm. Pstruh jazerný 50 cm. Loviace deti vo veku od 3 do 15 rokov môžu loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho  lístka. Deti od 3 do 15 rokov si môžu zákone privlastniť v jednom dni jeden kus lososovitých rýb. Pri love pstruhov loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu  do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti , pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu. Denný čas lovu rýb na pstruhových vodách v mesiaci apríl  je od 6.00 – 20.00 hod. Hospodár MO SRZ doporučuje loviacím rybárom ulovené pstruhy ne vracať späť do vody. Nakoľko z praxe vieme že čásť takto ulovených pstruhov a potom nešetrne vrátených späť do vody nám na druhý deň uhynuli. 

Prajeme Vám úspešnú pstruhovu rybársku sezónu.

§ 16
Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách
V pstruhových vodách sa zakazuje
a) loviť viac než jednou udicou,
b) loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
d) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,
e) používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch,
g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier,
h) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
i) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,
j) loviť viac ako tri dni v týždni,
k) loviť ryby pod ľadom.

PETROV ZDAR !!!