„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je vždy s Vami a medzi Vami!“