Aktuality MOSRZ ORLOV

Zarybnenie kaprom rybničným 21.10.2021

Tak sa to dnes podarilo. Do štrkovísk v MO SRZ v Orlove sme dnes vysadili 12 000 kg nasadového trojročného Kapra rybničného.

Do štrkoviska Andrejovka 4 – 2580 -1 -1 sme spolu s MsO SRZ v Prešove vysadili 4 000 … celý článok

Zarybnenie kaprom rybničným

Náš chovateľ rýb z Kardošovej – Řečice nám dnes oznámil, že vylovil nami objednaných 12 000 kg násadových kaprov nad 50 cm . K preberaniu rýb cestujeme už zajtra. Nakládka bude o 5 hodine skoro ráno vo štvrtok 21.10. 2021. … celý článok

Zarybnenie zubáčom veľkoústym

Dnes sme do kaprových revírov v MO SRZ v Orlove vysadili 5 000 kusov 15 cm zubáča veľkoústeho .

PETROV ZDAR !!!

Zarybnenie 8.10.2021

Dnes sme do úsekov rieky Poprad v MO SRZ Orlov vysadzovali kráľovnú Slovenských vôd hlavátku. Poďakovanie patrí rybo chovnému stredisku Rady SRZ vo Svite .

PETROV ZDAR.

Zarybnenie 1.10.2021

Dnes sme vysadzovali ryby z rybo chovného strediska Rady SRZ v Košarovciach. Do štrkoviska Orlov 200 kilogramov jednoročného Kapra rybničného (kus 0,028 kg) , 200 kilogramov dvojročného Kapra rybničného ( kus 0,350 kg) . Do kaprového revíru rieky Poprad 2 … celý článok

Zarybnenie 29.9.2021

Dnes sme do štrkoviska Orlov a rieky Poprad vysadili 4 000 kusov 8 centimetrových Nosáľov sťahovavých. Petrov Zdar !!!

95 rokov Slovenského rybárskeho zväzu

Dnes v Žiline si pozvaní členovia SRZ na Slovensku pripomenuli 95 rokov od založenia SRZ. Prítomní boli poslanec NR SR , Štátny tajomník Ministerstva Životného prostredia , pôdohospodárstva , vrcholní predstavitelia SVP , poľovníctva, Českého rybárskeho zväzu. Tak nech sa … celý článok

Poďakovanie

Počas niekoľkoročných vyhlasovaní stupňov povodňovej aktivity často dochádzalo k pretrhnutiu brehovej časti spájajúcej štrkovisko Ľubotín a potok Ľubotínka. Po opadnutí vody cez pretrhnutú brehovú časť odplavilo veľke množstvo rýb zo štrkoviska Ľubotín do toku Ľubotínky postupne do rieky Poprad a … celý článok

Pozvánka na členskú schôdzu

Oznámenie:
V zmysle vyhlášky č. 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí je povinnosťou všetkých členov SRZ MO Orlov a prizvaných osôb dodržiavať pri konaní členskej schôdze tieto opatrenia:… celý článok

Ťažké chvíle na rieke Poprad

Tento týždeň v utorok vo večerných hodinách sme spozorovali nezvyčajné sa správanie rýb na rieke Poprad 2B revír 4 – 1951 -2 – 1 . Ryby vo veľkom počte v rôznych kategóriách a druhov sa začali zhromažďovať pod sútokom Orlovského … celý článok