Zarybnenie 8.10.2021

Dnes sme do úsekov rieky Poprad v MO SRZ Orlov vysadzovali kráľovnú Slovenských vôd hlavátku. Poďakovanie patrí rybo chovnému stredisku Rady SRZ vo Svite .

PETROV ZDAR.