Naše revíry

Zoznam kaprových lovných revírov

1. Štrkovisko ANDREJOVKA

revír 4–2580–1–1
– rozloha revíru: 16,4 ha
– Vodná plocha štrkoviska pri obci Andrejovka.

2. Štrkovisko ĽUBOTÍN 

revír 4–2710–1–1
– rozloha revíru: 7,2 ha
– Vodná plocha štrkoviska pri obci Ľubotín.

1. Štrkovisko ORLOV

revír 4–2720–1–1
– rozloha revíru: 18,1 ha
– Vodná plocha štrkoviska pri obci Orlov.
– Maximálna lovná miera: kapor 70 cm.
Vyhláška §14 bod 20 Loviaci pri love so stanovenou
najväčšou lovnou mierou, musí mať rybársku podložku.

4. RIEKA POPRAD číslo 2B

revír 4-1951-2-1
– Vnútroštátny úsek rieky v dĺžke revíru 9,100 rkm. Kaprova voda z výskytom Hlavátky podunajskej.
– Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom po cestný most v obci Plaveč.

no images were found

Množstvo privlastnených rýb:

Jedno povolenie na kaprové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu maximálne 40 ks týchto ruhov rýb: kapor, zubáč, šťuka, sumec, lieň alebo ich kombináciu.


Zoznam pstruhových lovných revírov

1. ĽUBOTÍNKA

revír 4–1350–4–1
– potok Ľubotínka od ústia pri obci Ľubotín po ústie potoka Hradlová nad cestným mostom pri obci Ďurková a potok Hradlová od ústia do Ľubotínky smerom k Pustému Poľu po pramene.

no images were found

2. Štrkovisko PLAVEČ

revír 4–2721–4–1
– rozloha revíru: 0,93 ha
– vodná plocha sa nachádza pred obcou Orlov medzi koľajami

Množstvo privlastnených rýb:

Jedno povolenie na pstruhové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si maximálne 40 ks pstruha (potočného, jazerného) a lipňa alebo ich kombináciu.


Zoznam lipňových lovných revírov

1. Rieka POPRAD – číslo 2 A

revír 4–1950–6–1
– rybársky revír Hraničná lipňová voda s výskytom hlavátky podunajskej
– dĺžka revíru: 4,200 rkm
– čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom
– udelením výnimky zo zákona je povolený celoročný lov s dodržaním individuálnej ochrany rýb počas ich hájenia.
– lov povolený privlačov Pstruha potočného od 16. 4. do 31. 8.
– lov na umelú mušku je povolený od 16.4. do 31.12.
– je zakázané používať blyskáč väčší ako číslo 3 a vobler s telom väčším ako 8 cm
– lov ostatných rýb možný s povolením na vody lipňové, to sa nevzťahuje na lov hlavátky
– lov hlavatky povolený iba na prívlač a muškárenim iba na umelé nástrahy od 15 cm.
– lov hlavátky na živú a na mŕtvu rybku je zakázaný
– pre držiteľov hlavátkových povolení od 1. 11. do 31. 12. maximálne 1 kus privlastnenej hlavátky za sezónu
– pri love muškárením je povolené používať maximálne 2 umelé mušky na náväzci.

no images were found

1. Rieka POPRAD – číslo 2 C

revír 4–1952–6–1
– rybársky revír Vnútroštátna lipňova voda s výskytom hlavátky podunajskej
– dĺžka revíru: 6,100 rkm
– čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta v obci Plaveč po cestný most pri obci Údol.
– lov hlavátky povolený iba na prívlač a muškárenim na umelé nástrahy od 15 cm
– lov hlavátky na živú a mŕtvu rybku je zakázaný pre držiteľov hlavátkových povolení od 1. 11. do 31. 12. maximálne 1 kus privlastnenej hlavátky za sezónu
– lov ostatných rýb možný od 1. júna do 31. decembra v roku s povolením na vody lipňové

no images were found

Množstvo privlastnených rýb:

Jedno povolenie na lipňové vody oprávňuje jeho držiteľa privlastniť si spolu maximálne 40 ks pstruha (potočného, jazerného) a lipňa alebo ich kombináciu.


Chovné pstruhové revíry – lov rýb zakázaný po celý rok

Smrečanský potok od ústia po pramene (Zadný Kurčín)
č.r. 4–2370–4–2
Chotárny potok od ústia po pramene (Ruská Voľa nad Popradom)
č.r. 4–0240–4–2
Krčmársky potok od ústia pri obci Plaveč po pramene (Bolec)
č.r. 4–1090–4–2
Hromovec od ústia po pramene cez obec Hromoš a Kozelecký potok od ústia po pramene
č.r. 4–0720–4–2
Čirčanka od ústia pri obci Čirč po pramene a prítoky potokov Rakovec a Oľšavec od ústia po pramene
č.r. 4–0350–4–2