Zarybnenie

Termín hlavného zarybnenia nám bol dodávateľom oznámení včera . Bude to vo štvrtok 16. novembra. Kapre aj amure sú už nalovené . Cez víkend sa ďalej lový ešte rybník s väčšími rybami. V pondelok sa dozvieme koľko sa vylovilo lovných zubáčov ( 200 kg) ktoré by sme radi vysadil do štrkoviska Orlov. Ako generačné ryby aby sa nám tam v budúcom roku aj vytreli. Tiež by mali byť nalovené kapre nad 70 cm ktoré sa na Orlove lovia spôsobom chyť a pusť.

Hlavnou rybou by mal byť lovný kapor cca okolo 50 cm.. Predstava je taká že štrkovisko Andrejovka bude zarybnené 2 000 kg lovného kapra a že sa to nebude hájiť. Na Andrejovke by bol zachovaný celoročný lov bez hájenia. Po dohode s pánom Smerekom na jar ešte 1 000 kg kapra do zarybnia kolegovia z MsO Prešov.

Do štrkoviská Ľubotín ( čistý ) by sme vysadili lovného kapra 3 000 kg a hájili ho od 16. novembra do 30. novembra. Lov by bol povolený 1. decembra. Samozrejme lov dravcov by tam prebiehal do konca roka. Tiež lov kapra by bol povolený na mútnom od cesty, železnice v tom prvom štrkovisku na Ľubotíne. Nakoľko z hniezdiska nad sútokom Ľubotínky neustále nám nalietavajú kormorány na tento revír. Preto akákoľvek prítomnosť rybárov na revíry je veľmi potrebná.

Do štrkoviska Orlov po zubáčovi a väčšom kaprovi by sme ešte vysadili 5 000 kg lovného kapra. Všeobecný zákaz lovu by na štrkovisku Orlov bol 28 dní od 16 novembra do 14 decembra. 15 decembra by bol povolený lov kaprov. A ešte zarybnením lovného zubáča 15.12 by sme hájenie zubáča tým predĺžili do konca roka s tým že u zubáča platí od 1 . januára do 15 júna čas individuálnej ochrany. Po ryby k ich váženiu preprave by sme mali cestovať v stredu. Skoro ráno vo štvrtok by bola nakládka. Tak aby sme vo štvrtok ešte za vidná z vašou pomocou rybky bezpečne vysadili do našich revírov. Prajem si aby všetko dopadlo dobre.

Hájenie ešte upresníme ak by sa niečo zmenilo z pohľadu druhu rýb či doby hájenia.

Petrov Zdar !!!