HLAVÁTKA PODUNAJSKÁ (Hucho hucho)

Dnes sme vypustili do rieky Poprad číslo 2A, 2B a 2C najväčšiu lososovitú rybu v Európe Hlavátku podunajskú. Je zároveň kráľovnou slovenských riek. Tento rok 27. júna to boli mladé jedince tubice od 55 cm do 65 cm. Dnes to bolo spolu 36 kusov trocha starších štvôr a päť ročných jedincov od 65 cm do 79 cm.

Za chov poďakovanie patrí rybo chovnému zariadeniu genofondu rýb TANAP-u vo Východnej pánu Petrovi Krišakovi. Paľovi Hurčalovi z Rady SRZ za bezpečný prívoz. A všetkým prítomným z MO SRZ v Orlove za jej vypustenie do rieky. Už týždeň je tu viac skupiniek a to cca do 250 kusov Kormoránov veľkých.

Prebieha ich povinné plašenie rôznymi spôsobmi od petard až po tak potrebnú našu prítomnosť pre ochranu rýb na našich revíroch.

Petrov Zdar !!!