SOBOTA 3. JÚN 2023 – DEŇ VENOVANÝ DEŤOM.

Pri príležitosti Medzinárodného Dňa Detí ( MDD ) sa chceme našim deťom organizovaným v MO SRZ trocha venovať. Preto sme sa rozhodli uskutočniť ako vždy ( pred chatkou Paľa Gaboša) na štrkovisku Orlov v sobotu 3. júna 2023 o 9 hod. spoločné stretnutie spojené z lovom rýb na plávanú alebo položenú.

Samozrejme o všetky deti bude ako vždy postarané z pohľadu stravy , pitného režimu i patričného ocenenia. Podobne aj o stravu pre dospelých ktorí budú dozerať na bezpečnosť svojich ratolesti.

Ďalšie otázky tel. Vladimír Čema – 0918998589, Erik Zbiňovský – 0905635380, Pavol Gaboš – 0905147 497.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Petrov Zdar !!!