Zápisnica z výročnej členskej schôdze

Zápisnicu z výročnej členskej schôdze môžete nájsť tu.