Zarybnenie revírov v MO SRZ v Orlove v roku 2021

1.  – 05.01.2021    Ikry PP v očných bodoch              30 000 ks v hodnote          300,00 eur.
2,  – 14.04.2021    Pstruh dúhový  výber                      1 200 kg v hodnote       4 600,80 eur.
3,  – 15.04.2021    Kapor rybničný trojročný (šupináč) 1 600 kg v hodnote      4 048,00 eur.
4,  – 17.04.2021    Mrena severná ročná (15cm)          1 780 ks v hodnote       2 001,08 eur.
5,  – 20.04.2021    Pstruh dúhový plus krmivo              1 200 kg v hodnote       4 818,00 eur.
6,  – 23.04.2021    Pstruh dúhový  výber                          900 kg v hodnote       3 154,68 eur.
7,  – 06.05.2021    Pstruh dúhový  dvojročný                    300 kg v hodnote       1 051,56 eur.
8,  – 13.05.2021 Hniezda ikier Zubáča  veľkoústeho 200 000 ks v hodnote          280,00 eur.
                                 Hniezdo ikier Pleskáča vysokého       20 000 ks v hodnote                      dar
9,  – 24.05.2021 Vačkový plôdik Pstruha potočného    10 000 ks v hodnote                      dar
10,- 09.06.2021 Lipeň tymianový (15cm)                        5 000 ks v hodnote     3 000, 00 eur.
11,- 26.06.2021   Úhor európsky  (17cm)                          3 000 ks v hodnote      2 310,00 eur.
12,- 29.09.2021  Nosáľ sťahovavý (8cm)                          4 000 ks v hodnote      1 012,00 eur
13.- 01 10.2021 Jalec hlavatý (18cm)                              2 100 ks v hodnote      1 249,50 eur.
14.- 01. 10.2021 Kapor jednoročný (šupináč) ( kus-0,028kg)  200 kg v hodnote     920,00 eur.
                                Kapor  dvojročný šupináč    ( kus-0,350kg )  200 kg v hodnote    520,00 eur.
15.- 08.10.2021 Hlavátka podunajská (od 35-45 cm)              80 kg v hodnote     1 488,00 eur.
16,- 09.10.2021 Kapor rybničný trojročný (ks-2,4kg)              200 kg v hodnote        480,00 eur.
17,- 19.10.2021 Zubáč veľkoústy  ( 15cm)                          5 000 ks v hodnote     1 980,00 eur.
18,- 21.10.2021 Kapor rybničný trojročný lysec (50cm)    10 000 kg v hodnote    28 600,00 eur.
20,- 22.10.2021 Pleskáč vysoký ročný (5cm)                   20 000 ks v hodnote         560,00 eur.
                                 Pleskáč vysoký dvojročný ( kus- 1 kg)        100 kg v hodnote        220,00 eur
                                 Jalec hlavatý ročný  ( kus 8 cm )              9 000 ks v hodnote    2 520,00  eur
                                 Podustva severná dvojročná  (14cm)      11 400 ks v hodnote      3 670,80 eur
21.- 28.10.2021 Šťuka severná (50cm)                                  600 kg v hodnote       5 148,00 eur
22.- 11.11.2021 Zubáč veľkoústy  ( 12cm)                           2 000 ks v hodnote        726,00 eur
23.- 18. 11.2021 Kapor 3 a Amur biely 5                               4 800 kg v hodnote    13 728,00 eur
SPOLU ZARYBNENÉ V KUSOCH A VÁHE V ROKU 2021:
250 000 kusov ikier
10 000 kusov vačkový plôdik
63 280 kusov ročných, dvojročných rýb
21 380 kilogramov dvojročných, trojročných a päťročných rýb. 
SPOLU  ZARYBNENÉ V CELKOVEJ HODNOTE  V ROKU 2021  ZA      88 326,51 EUR  

PETROV ZDAR !!!