SMÚTOČNÝ OZNAM

S hlbokým zármutkom a veľkým žiaľom oznamujeme širokej rybárskej verejnosti že dnes 29. 12. 2021 nás v mladom veku 43 rokov navždy opustil náš dlhoročný člen v MO SRZ v Orlove. Náš dobrý kamarát , priateľ ,usilovný brigádnik srdcom i dušou vášnivý rybár JÁN STRAKA Celej jeho rodinke vyslovujeme úprimnú sústrasť v mene výboru MO SRZ v Orlove i Orlovských rybárov ktorí ho poznali.Navždy zostaneš v našej pamäti i našich srdciach.

ODPOČÍVAJ V POKOJI .