Zarybnenie kaprom rybničným 21.10.2021

Tak sa to dnes podarilo. Do štrkovísk v MO SRZ v Orlove sme dnes vysadili 12 000 kg nasadového trojročného Kapra rybničného.

Do štrkoviska Andrejovka 4 – 2580 -1 -1 sme spolu s MsO SRZ v Prešove vysadili 4 000 kg Kapra rybničného hájenie tam neprebieha. Preto je tam lov rýb povolený.

Do štrkoviska Orlov 4 – 2720 – 1 – 1 sme vysadili 5 000 kg. Kapra rybničného hájenie tam prebieha od dnes 21. 10 . 2021 do 28. 10. 2021. Lov Kapra rybničného je tam povolený od piatka 29. 10. 2021. 

Do štrkoviska Ľubotín 4 – 2710 -1 – 1 ( čistý ) sme vysadili 3 000 kg Kapra rybničného hájenie tam prebieha od dnes 21. 10 . 2021 do 28. 10. 2021. Lov Kapra rybničného je tam povolený od piatka 29. 10. 2021.
Poďakovanie patrí všetkým ktorí sa pričinili o zdarný priebeh zarybnenia.

Lov dravcov je na všetkých štrkoviskách povolený.

PETROV ZDAR !!!

zarybnenie-21.10-2

Obrázok 1 z 7