Zarybnenie 1.10.2021

Dnes sme vysadzovali ryby z rybo chovného strediska Rady SRZ v Košarovciach. Do štrkoviska Orlov 200 kilogramov jednoročného Kapra rybničného (kus 0,028 kg) , 200 kilogramov dvojročného Kapra rybničného ( kus 0,350 kg) . Do kaprového revíru rieky Poprad 2 100 kusov 17 centimetrového Jalca hlavatého.

PETROV ZDAR !!!

zarybnenie-1.10.-1