Poďakovanie

Počas niekoľkoročných vyhlasovaní stupňov povodňovej aktivity často dochádzalo k pretrhnutiu brehovej časti spájajúcej štrkovisko Ľubotín a potok Ľubotínka. Po opadnutí vody cez pretrhnutú brehovú časť odplavilo veľke množstvo rýb zo štrkoviska Ľubotín do toku Ľubotínky postupne do rieky Poprad a následne mimo územie Slovenska. Rozbitá brehová časť sa vždy provizórne zasypala lomovým kameňom v rámci finančných schopnosti MO SRZ Orlov. Pred niekoľkými dňami počas povodní v obci Ľubotín opäť hrozil podobný no ešte horší scenár. Vďaka kompetentným ( Obci, Civilnej ochrane, Štátnej vodnej správe, Povodňovej komisií atď.) došlo po silnom daždi a množstve spôsobených škôd k vyhláseniu povodňových stupňov. Bola v obcí nasadená ťažká technika pre odstránenie týchto škôd.. Vtedy sa pri silne stúpajúcom toku Ľubotínky darilo vyplňovať veľkým lomovým kameňom stále sa viac vytváraný mohutný pravostranný výmoľ spôsobený touto povodňou. Hrozilo okamžité pretrhnutie brehovej časti i prístupovej cesty. Touto promptnou činnosťou sa podarilo zabrániť ďalším veľkým škodám na majetku Štátu, Obci, MO SRZ v Orlove. Preto v mene všetkých rybárov MO SRZ V Orlove vyslovujem veľké poďakovanie všetkým za stabilizáciu pravej brehovej časti v danej lokalite.

PETROV ZDAR !!!

podakovanie1