Pozvánka na členskú schôdzu

Oznámenie:
V zmysle vyhlášky č. 241/2021 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí je povinnosťou všetkých členov SRZ MO Orlov a prizvaných osôb dodržiavať pri konaní členskej schôdze tieto opatrenia:

  1. vstup a pobyt v mieste hromadného podujatia (konania členskej schôdze) bude umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami,
  2. každý je povinný pri vstupe do priestorov Polyfunkčného centra pri obecnom úrade v Ľubotíne dezinfikovať si ruky. Za týmto účelom budú pri vstupe umiestnené dávkovače na alkoholovú dezinfekciu rúk,
  3. v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia, je osoba povinná zostať v domácej izolácii,
  4. ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto konania členskej schôdze,
  5. pred a počas konania členskej schôdze je zákaz podávania rúk

Účasť na členskej schôdzi bude umožnený aj členom SRZ MO Orlov a iným (prizvaným) osobám, ktoré nie sú v režime OTP (očkovaná, testovaná, alebo prekonala ochorenie COVID-19.