Ťažké chvíle na rieke Poprad

Tento týždeň v utorok vo večerných hodinách sme spozorovali nezvyčajné sa správanie rýb na rieke Poprad 2B revír 4 – 1951 -2 – 1 . Ryby vo veľkom počte v rôznych kategóriách a druhov sa začali zhromažďovať pod sútokom Orlovského potoka pod orlovským mostom . Ďalej pod sútokom Kosceľného potoka pod vysokým brehom . Tento stav mi osobne telefónom nahlásil náš člen ktorý tam priamo býva o 21 hodine. Za 5 minút sa na týchto miestach realizovali videozáznamy ktoré máme . Do 15 minút členovia výboru spolu s políciou monitorovali daný stav. Tá rozhodla aby boli privolaný vyšetrovatelia nakoľko sa zjavne jednalo o tresný čin na úseku životného prostredia , konkrétne možné priotrávenie , otrávenie nám neznámej časti úseku rieky Poprad . Vyšetrovatelia spolu s pracovníkom Okresného úradu Životného prostredia začali konať .Okamžite odobrali vzorky vody na viacerých úsekoch rieky. Odlovené ryby od 22 hodiny večer do 1 hodiny v noci , viaceré druhy boli v ranných hodinách zaslané na odborný rozbor príslušnou regionálnou veterinárnou správou do Dolného Kubína. Nasledujúci deň v ranných hodinách sa opäť posielali ďalšie no už uhynuté ryby na odborný rozbor . Ďalej pracovník Inšpekcie Životného Prostredia v skorých ranných hodinách premeriaval na viacerých úsekoch kvalitu vody s obsahom kyslíka. Počas denného monitoringu nami užívanej časti rieky tok žil i ryby v ňom. Preto bude veľmi dôležite aké vyjdú výsledky a kde a čím sa ryby priotrávili alebo čo spôsobilo daný stav. O všetkom bola informovaná Štátna vodná správa , Správca toku Svp. š. p. Povodie Popradu a Dunajca , Štátna Ochrana Prírody, Rada Srz , Ichtyológ Srz , Pwz v Muszyne a ďalší. Ako hlavný hospodár MO SRZ v Orlove sa chcem všetkým ktorí sa so mnou podieľali na dokumentácií daného stavu i ďalšom šetrení vo svojom mene i v mene Orlovských rybárov veľmi pekne poďakovať. Hlavne za tak odborné a za rýchle konanie . Zároveň chcem všetkých rybárov poprosiť aby mali oči otvorené a okamžite konali ak spozorujú akékoľvek znečistenie toku , nezvyčajné sa správanie rýb , zmeny sfarbenia vody v toku pod čističkami rôznymi výpustami , cisterny vypúšťacie kaly na polia či brehové časti , akékoľvek postreky okolo rieky. Je predsa našou svätou povinnosťou akýmkoľvek spôsobom zabrániť znečisťovaniu toku prípadnému uhynú rýb a živočíchov žijúcich v toku . Vyšetrovanie samozrejme pokračuje o jeho výsledkoch vás budeme včas informovať. Petrov Zdar !!!