Formulár na poukázanie 2% zo zaplatenej dane

AK STE ZAMESTNANEC:
Do 15.2. zamestnanec žiada zamestnávateľa, aby vystavil „Potvrdenie o zaplatení dane“ a vyplní aj tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane“ (naše tlačivo)

AK STE ŽIVNOSTNÍK:
Priamo v daňovom priznaní vyplníte riadky na poukázanie 2% z dane (XIII.oddiel).

AK STE FIRMA alebo PRÁVNICKÁ OSOBA:
V časti IV. daňového priznania vyplňte údaje o prijímateľovi, ktoré nájdete tu. Darovať môžete aspoň 1,5% z dane. 2% môžete darovať len vtedy, ak Vaša firma poskytla súčasne akýkoľvek verejnoprospešný dar vo výške 0,5% z už zaplatenej dane.