Rok 2020

Nezvyčajné daždivé Vianočné sviatky spolu s blížiacim sa Novým rokom 2021 nás tak trocha pozastavia a žiadajú sa zamyslieť sa nad odchádzajúcim rokom 2020. Možno nás nútia ho aj začať bilancovať. Čo sa urobilo, čo nie a čo bude treba naplánovať a urobiť v novom roku.

Výbor MO SRZ v Orlove všetkým ďakuje za vykonanú prácu v roku 2020.Tak členom ako aj nečlenom, či priaznivcom našej miestnej organizácie.

Mal to byť rok plný akcií, pretekov či osláv 55. výročia založenia MO SRZ v Orlove. No nakoniec to bol možno najťažší rok plný obmedzení a zákazov. Rok nebezpečnej epidémie. Ples bol tou poslednou kultúrnou akciou pred epidémiou. Nikto to vtedy ešte ani netušil, že nebude riadna členská schôdza, ktorá mala byť pre nás zároveň slávnostná. Bolo potrebné prispôsobiť sa situácii a vymyslieť ako vydávať ceniny, povolenia na nasledujúcu sezónu. Ako začať pstruhovú sezónu s dodržaním nariadených odstupov a opatrení? Čo z navrhnutými vyznamenaniami a zakúpenými suvenírmi? Ako budeme zarybňovať vykonávať brigádnickú činnosť, či ochranu našich revírov? To, že výsledky hospodárenia za rok 2019 nám budú známe až v posledných dňoch októbra a že nám padne internetová stránka, s tým nikto z nás nerátal. No všetko sa chvalabohu podarilo zabezpečiť.

Dnes už vieme, že sme hospodárili dobre a že ročné uzávierky za roky 2019 a 2020 vám na internete zverejníme už v prvých mesiacoch nového roka. V tomto čase mnoho z vás priatelia rybári, začínajú spočítať návštevy a úlovky na rybárskych revíroch za rok 2020, tak aby ich odovzdali do 15. januára pekne vyplnené a spočítané.

Podľa sumarizácie a vyhodnotenia vašich úlovkov sa potom budú kompetentnými schvaľovať zarybňovacie plány pre rok 2021 a zarybňovať nielen miestne, ale aj zväzové vody.

Vydavateľ povolení vás žiada, aby ste mu telefonovali až podvečer, keď je už z práce doma, aby si to mohol v kľude zapísať a dohodnúť sa s vami.Nikto z nás nevie, aký bude Nový rok 2021, no veríme, že lepší.Preto vám v ňom želáme dobre zdravie, pracovné a osobné úspechy. Aby sa každému z vás podarilo uloviť svoju vysnívanú rybku, aby ste strávili viac svojho voľného času v prírode na rybách.

Petrov Zdar !!!