Zarybnenie revírov MO SRZ ORLOV v roku 2020

Spolu sa zarybnilo 15 380kg násadových živých rýb a 23 850ks menších živých násadových ročných rýb v celkovej cene 54 609,30 eur. K tomu sme za rok 2020 Rade SRZ za zväzové povolenia odviedli 15 688,00eur. Taktiež 11.marca 2020 bola uhradená faktúra za dodanie rýb 7 800kg kapor rybničný a 2 700 kg amur biely v celkovej hodnote 27 235,00eur. (Ryby boli vysadené 14.11.2019).

Tu treba pripočítať slušný nárast nových vyliahnutých rýb z vlastnej produkcie. Pomohlo tomu daždivé počasie a zdvihnuté hladiny štrkovísk aj skončenie čerpania vody zo štrkoviska Orlov. A to len vďaka jednotlivcom, ktorý v rámci brigád, počas epidémie dokázali vytvoriť a uložiť množstvo umelých neresísk do kaprových vôd. Aj tieto vyliahnuté ryby sa po rokoch môžu objaviť v ročných výkazoch o úlovkoch alebo sa stanú prirodzenou potravinovou zložkou dravcov. Ďalej sa uložilo v januári a decembri 60 000ks ikier pstruha potočného v očných bodoch do našich chovných pstruhových potokov. Následne časť z nich boli zlovené v jeseni agregátom a to 391ks ročných a 72ks dvojročných pstruhov potočných, ktoré boli potom z chovných revírov premiestnené a vysadené do lovných revírov MO SRZ Orlov.

Petrov Zdar !!!