Časové obmedzenie lovu

Po zarybnení boli osadené informačné tabule na štrkovisku Orlov a Ľubotín pre časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu 28 dní.