Jesenné zarybnenie

Aktuálna informácia týkajúceho sa plánovaného jesenného zarybnenia:

Už túto sobotu 31. októbra 2020 o 8. hod. ráno budeme štrkovisko Orlov zarybňovať lovným kaprom vekovej kategórie K3 o celkovej hmotnosti 5 000 kg. Potom sa presunieme na štrkovisko Andrejovka, kde bude treba vysadiť tiež lovného kapríka vekovej kategórie K3 o celkovej hmotnosti 4 000 kg (Mo Srz Prešov 2 000 kg – Mo Srz Orlov 2 000 kg). A nakoniec na štrkovisko Ľubotín tiež chceme vysadiť  lovného kapra vekovej kategórie K3 o celkovej hmotnosti 3 000 kg. Pri vysadzaní potrebujeme pomôcť ako vždy v držaní vaku, aby nedošlo k zraneniu rýb. Bude treba dodržať nariadené všetky platné hygienické opatrenia. Záujemci nech sa preto už vopred prihlásia u hospodára, aby všetko s nimi prekonzultoval. Doba hájenia vysadenej ryby na štrkovisku Andrejovka nebude. Na štrkoviskách Orlov a Ľubotín doba vysadenej ryby bude od soboty 31. októbra 2020 do 27.novembra 2020, teda 28 dní. Na týchto našich kaprových revíroch je lov dravých rýb stále povolený.

PETROV ZDAR !!!