Aktuálne jún 2020

Prvým júnom sa nám popri lovu na ostatných vodných plochách povoľuje aj lov na kaprových zväzových vodách, vodných nádržiach. Taktiež je povolený celodenný lov na kaprových vodách a povinnosť loviaceho pred polnocou vyškrtať políčka starého dňa s napísaním nového dátumu. Tiež je už možné loviť prívlačou alebo na živú rybku, jej časti s dĺžkou od 10cm nahor. Do 15.júna je naďalej hájený sumec veľký aj zubáče. Lov rýb bublinou, sbirolínom sa považuje za lov prívlačou. S prebiehajúcim veľmi chladným počasím sa môžete niekde stretnúť s tým, že aj keď je už povolený lov niektorých sprievodných rýb ako nosáľ, či pleskáč u niektorých ešte prebieha ich výter. Prvým júnom sa nám tiež začína lov na našom novom lipňovom vnútroštátnom úseku rieky Poprad ( 4-1952-6-1) od cestného mosta v obci Plaveč po cestný most pri obci Údol. V tomto lipňovom úseku je povolený lov iba na plávanú a muškárením. Používať sa smú len muškárske nástrahy do 10 cm. Lov prívlačou je povolený len v mesiacoch november a december pre držiteľov hlavátkovych povolení. Na všetkých revíroch platí, že každú ulovenú rybu, ktorú si chceme privlastniť, ktorá dosahuje lovnú mieru sme povinný okamžite po ulovení zapísať do záznamu o úlovkoch. Ploská pásava už nie je chráneným druhom a loví sa tiež od prvého júna, no použiť ju ako nástrahovú rybku znamená že musí mať 10 cm a viac aj keď táto ryba nemá lovnú mieru. Aktuálna celospoločenská situácia nám neumožňuje uskutočniť plánované detské preteky pri príležitostí MDD.

Petrov Zdar !!!