Aktuálne júl 2020

Na mnohých brehových častiach našich rybárskych revírov prebehla alebo niekde ešte prebieha kosba trávnatých porastov.

Konečne sa prestalo s čerpaním vody zo štrkoviska Orlov. Daždivé počasie zdvihlo hladiny všetkých kaprových štrkovísk. Ikry nevyschli a je to vidieť na množstve nového poteru mladých rybičiek. Niektoré úseky ciest sme opravili, no časť z nich nespevných sú podmočené. Keďže je leto a začali sa prázdniny, okolo našich revírov je väčší pohyb rybárov aj nerybárov. Preto vás žiadame, aby ste to, čo k vode donesiete, od vody aj zobrali.

Dbajme, aby po nás zostalo čisto a poriadok.
Petrov Zdar !!! 

P. Švec
hlavný hospodár MO SRZ v Orlove