Rybárske doklady pre rok 2023

Pod Vianočný stromček sú už k dispozícií rybárske doklady pre rok 2023. A to ročné povolenia na kaprové, lipňové a pstruhové vody, záznam o úlovkoch, ceniny ako členske známky, nový miestny i celozväzový rybársky poriadok s popismi revírov.

Od 19. decembra si ich prevzatie môžete telefonicky dohodnúť s Pavlom Fuchsom (0903225391, fuchspavol4@gmail.com). V okolí Prešova s Erikom Zbiňovským (0905635380, zksilurus@gmail.com).

PETROV ZDAR !!!