Kandidáti vo voľbách do výboru

Kandidáti, ktorí sa budú vo voľbách uchádzať o členstvo do výboru a kontrolnej komisie MO SRZ v Orlove na obdobie 2022 – 2026. Volebná členská schôdza sa bude konať o 9 hod. už túto Nedeľu 22. mája v polyfunkčnom centre za Obecným úradom v Ľubotíne.

Zoznam kandidátov na členov výboru
1. Marián Bučák
2. Vladimír Čema
3. Pavol Fuchs
4. Viliam Kľoc
5. Rudolf Kováč
6. Ján Kovaľ
7. Vendelín Lipovský
8. Miroslav Moško
9. Anton Pavlinský
10. Robert Plaskoň
11. Ladislav Polák
12. Pavel Švec
13. Marek Tebeľák
14. Zdenko Trusa
15. Marián Vojtek
16. Erik Zbiňovský

Zoznam kandidátov na členov kontrolnej komisie
1. Marián Ivan
2. Jozef Kovalčík
3. Jozef Nemergut
4. Ján Zubko

Pri prezentácií je potrebné sa preukázať platným členským preukazom.

Petrov Zdar !!!