Na budúci týždeň sa nám začína pstruhová sezóna 2022

NA BIELU SOBOTU 16. 4. 2022 SA NÁM ZAČÍNA  PSTRUHOVÁ SEZÓNA..

Počasie je zatiaľ priaznivé s pohľadu prepravy, zarybňovania či samotnej aklimatizácie vysadených pstruhov dúhových. Zarybňovať štrkovisko Plaveč revír 4-2721-4-1 by sme mali na budúci týždeň. Trojročné pstruhy boli dávnejšie objednané a chované pre nás v predstihu. Otvorenie sezóny sa uskutoční tradične na štrkovisku Plaveč . V sobotu skoro ráno o 5 hod 45 minúte krátkym obradom posvätenia vody. Spolu so symbolickým odomykaním pstruhovej sezóny.. V pôstnu sobotu plánujeme tak ako pred dvomi rokmi uvariť a doniesť rybacie halászlé. Kto bude mať chuť nech si prosím so sebou donesie misku s lyžicou. Na pstruhovom štrkovisku bude prebiehať stála kontrola členmi rybárskej stráže. Lov pstruhov v sobotu začína súčasne aj na lovnom úseku potoka Ľubotínka číslo 1 revír 4-1350-4-1.
V jednom dni lovu si loviaci (od 15 rokov) môže privlastniť 4ks Pstruha dúhového alebo Sivoňa potočného. Alebo 2ks Pstruha potočného alebo Pstruha jazerného. Tak aby celková hmotnosť nepresiahla 5 kg. Pstruh potočný, dúhový a Sivoň potočný máju zákonu mieru 27cm. Pstruh jazerný 50 cm. Loviace deti vo veku od 3 do 15 rokov môžu loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom rybárskeho  lístka. Deti od 3 do 15 rokov si môžu zákone privlastniť v jednom dni jeden kus lososovitých rýb. Pri love pstruhov loviaci zapisuje každú privlastnenú rybu  do samostatného riadku záznamu, s uvedením druhu ryby, jej dĺžky a hmotnosti , pričom pri pokračovaní lovu opätovne zaznačí dátum a číslo rybárskeho revíru do ďalšieho riadka záznamu. Denný čas lovu rýb na pstruhových vodách v mesiaci apríl  je od 6.00 – 20.00 hod. 

Prajeme Vám úspešnú rybársku sezónu.

§ 16
Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách
V pstruhových vodách sa zakazuje
a) loviť viac než jednou udicou,
b) loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
d) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske náradie,
e) používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch,
g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier,
h) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
i) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia miesta lovu slnečným svetlom,
j) loviť viac ako tri dni v týždni,
k) loviť ryby pod ľadom.

PETROV ZDAR !!!