Posledné Zbohom

V mene výboru MO SRZ Orlov a ostatných členov, ktorí ho poznali vyslovujeme rodine a príbuzným uprímnú sústrasť.

Ako dlhoročnému členovi chceme takto poďakovať za vykonanú prácu. Odpočívaj v pokoji, česť Tvojej pamiatke.